Strona główna 5 Produkt 5 PREDYSPOZYCJE MUZYCZNE

PREDYSPOZYCJE MUZYCZNE

Opis

O badaniu

Zdolności muzyczne opisywane są jako naturalna skłonność, wrażliwość lub talent do tworzenia, postrzegania i grania muzyki. Ogromny zakres cech behawioralnych, społecznych i poznawczych dotyczy zdolności muzycznych, takich jak gra na instrumentach, śpiew, taniec, aranżowanie muzyki i improwizacja. Pod pojęciem uzdolnień muzycznych kryje się wie­le definicji. Do podstawowych należą: słuch muzyczny, pamięć muzyczna, poczucie rytmu i „smak muzyczny” związany z oceną wartości artystycznej w muzyce. Kombinacja tych zdolności sprawia, że uzdolnienia muzyczne są bardzo zróżnicowane, podobnie jak czynniki je determinujące.

Co wykazuje badanie?

Wielu badaczy twierdzi, że na predyspozycje muzyczne mają wpływ wszystkie zdolności i cechy, zarówno specjalne (słuchowe i techniczne), jak i ogólne (inteligencja, uwaga, pamięć itp.). Ponadto, znaczącą rolę odgrywają czynniki dziedziczone lub wrodzone. Jak wskazują naukowcy, człowiek nie rodzi się muzykiem, a jedynie z większą lub mniej­szą do niej smykałką. Ten potencjał określa się mianem uzdolnienia muzycznego i należy pozwolić dzieciom rozwijać go i kształtować te wrodzone zdolności tak, aby nie utraciły posiadanego potencjału.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Predyspozycje muzyczne związane są z genem AVPR1A. Ten, koduje receptor, który jest odpowiedzialny za pośredni­czenie w działaniu hormonu wazopresyny argininowej (AVP) w mózgu i wpływa na wiele cech społecznych, emocjo­nalnych i behawioralnych. Analiza badań, w których brały udział dzieci, pokazuje, że różne warianty genu mają wpływ na pamięć muzyczną, percepcję muzyczną oraz słuchanie muzyki.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Liczne badania wskazują, że zdolności muzyczne intensywnie rozwijają się do 9. roku życia. Po tym czasie dziecko przechodzi w okres zdolności ustabilizowanych i kończy się możliwość istotnego wpływuna muzyczny rozwój dziecka, dlatego diagnostyka zdolności muzycznych zalecana jest szczególnie najmłodszym.

Zalety badania PREDYSPOZYCJE MUZYCZNE w naszym ośrodku to:

  • dokładność – nasze laboratoria diagnostyczne specjalizują się w wykonywaniu badań genetycznych pod kątem chorób zakaźnych oraz mutacji genetycznych. Cały proces, od momentu przyjęcia próbki, przez jej analizę, aż po przygotowanie raportu, wykonywany jest bezpośrednio przez nasz zespół. Dzięki temu mamy nad nim pełną kontrolę i jesteśmy w 100% pewni jego najwyższej jakości.
  • wiarygodność – współpracujemy z lekarzami, dietetykami oraz trenerami, którzy wspierają nas swoim doświadczeniem i wspólnie z nami tworzą wyjątkową ofertę badań genetycznych. W rezultacie nasi Klienci mają pewność, że nad przygotowaniem raportów dla nich pracują najlepsi specjaliści.
  • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
  • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta – dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

Jak wykonać badanie?

Jest całkowicie nieinwazyjne. Izolacja DNA wykonywana jest z wymazu z jamy ustnej, bez konieczności pobierania krwi. Zestaw pobraniowy został przygotowany tak, aby cała procedura przebiegała bardzo szybko i bezboleśnie.

Laboratorium zapewnia zestaw pobraniowy, wraz z dokładną instrukcją, który dostarczany jest bezpośrednio do domu pacjenta. Cały proces pobrania sprowadza się do kilkukrotnego potarcia wewnętrznej strony obu policzków przy użyciu załączonej do zestawu wymazówki (specjalnego patyczka zakończonego gąbką). Kolejno, wymazówkę umieszcza się w plastikowej fiolce, która zabezpiecza zgromadzony materiał biologiczny. Tak przygotowaną próbkę pacjent wysyła do laboratorium, a po ok. 2 tygodniach, elektronicznie odbiera wynik badania.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Predyspozycje muzyczne związane są z genem AVPR1A. Ten, koduje receptor, który jest odpowiedzialny za pośredni­czenie w działaniu hormonu wazopresyny argininowej (AVP) w mózgu i wpływa na wiele cech społecznych, emocjo­nalnych i behawioralnych. Analiza badań, w których brały udział dzieci, pokazuje, że różne warianty genu mają wpływ na pamięć muzyczną, percepcję muzyczną oraz słuchanie muzyki.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Liczne badania wskazują, że zdolności muzyczne intensywnie rozwijają się do 9. roku życia. Po tym czasie dziecko przechodzi w okres zdolności ustabilizowanych i kończy się możliwość istotnego wpływuna muzyczny rozwój dziecka, dlatego diagnostyka zdolności muzycznych zalecana jest szczególnie najmłodszym.

Zalety badania PREDYSPOZYCJE MUZYCZNE w naszym ośrodku to:

  • dokładność - nasze laboratoria diagnostyczne specjalizują się w wykonywaniu badań genetycznych pod kątem chorób zakaźnych oraz mutacji genetycznych. Cały proces, od momentu przyjęcia próbki, przez jej analizę, aż po przygotowanie raportu, wykonywany jest bezpośrednio przez nasz zespół. Dzięki temu mamy nad nim pełną kontrolę i jesteśmy w 100% pewni jego najwyższej jakości.
  • wiarygodność – współpracujemy z lekarzami, dietetykami oraz trenerami, którzy wspierają nas swoim doświadczeniem i wspólnie z nami tworzą wyjątkową ofertę badań genetycznych. W rezultacie nasi Klienci mają pewność, że nad przygotowaniem raportów dla nich pracują najlepsi specjaliści.
  • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
  • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta - dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

Badanie jest całkowicie nieinwazyjne. Izolacja DNA wykonywana jest z wymazu z jamy ustnej, bez konieczności pobierania krwi. Zestaw pobraniowy został przygotowany tak, aby cała procedura przebiegała bardzo szybko i bezboleśnie.

Laboratorium zapewnia zestaw pobraniowy, wraz z dokładną instrukcją, który dostarczany jest bezpośrednio do domu pacjenta. Cały proces pobrania sprowadza się do kilkukrotnego potarcia wewnętrznej strony obu policzków przy użyciu załączonej do zestawu wymazówki (specjalnego patyczka zakończonego gąbką). Kolejno, wymazówkę umieszcza się w plastikowej fiolce, która zabezpiecza zgromadzony materiał biologiczny. Tak przygotowaną próbkę pacjent wysyła do laboratorium, a po ok. 2 tygodniach, elektronicznie odbiera wynik badania.

Badanie zrobisz na terenie całej Polski.

PREDYSPOZYCJE MUZYCZNE

PREDYSPOZYCJE MUZYCZNE

Kategoria: