KONSULTACJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Strona główna E Badania E Konsultacje psychoterapeutyczne
Psychoterapię indywidualną można określić najprościej jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Kontakt ten oparty na otwartości, zaufaniu, zrozumieniu ma stworzyć przestrzeń na eksplorację, zrozumienie i pomoc w problemach, z którymi pacjent zgłasza się do specjalisty.
Zadaniem psychoterapeuty nie jest dawanie gotowych rozwiązań człowiekowi zgłaszającemu się po pomoc, jest raczej próbą wskazania mu miejsca, w którym aktualnie się znajduje w życiu i konsekwencji bycia w tym miejscu.
konsultacje psychoterapeutyczne warszawa, konsultacja psychoterapeutyczna

Psychoterapia stara się zdefiniować i pomóc w tych obszarach funkcjonowania pacjenta, które przysparzają mu najwięcej psychicznego, jak również czasami fizycznego cierpienia. Praca terapeutyczna nie powiedzie się bez wysiłku ze strony pacjenta. Jego motywacja do pracy, zmiany jest tu kluczowa. Terapeuta jest tylko, a czasami aż, towarzyszem w drodze, którą przemierza pacjent.

Psychoterapia w wielu momentach nie jest przyjemną rozmową o życiu, pacjenci stają twarzą w twarz z bólem, rozmawiają na tematy, które uwierają, dotykają spraw, od których przez lata uciekali, często konfrontują się ze swoimi wewnętrznymi lękami i progami dotyczącymi przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Często ta droga prowadzi do nowych odkryć w sobie, może powodować zmianę postaw, relacji, odczuwania samego siebie, jak i otaczającej rzeczywistości.

Wyznacznikiem dobrej psychoterapii nie jest mile spędzany czas w trakcie sesji terapeutycznej, nie jest nim nawet poczucie bycia rozumianym, ulga, możliwość wygadania się, lubienie czy nielubienie psychoterapeuty. To co świadczy o skuteczności terapii to realna zmiana w zachowaniu pacjenta, jego myśleniu o samym sobie, sposobie budowania i wchodzenia w relacje, ale przede wszystkim pewnej stabilności emocjonalnej w jego życiu.

W zależności od nurtu, w jakim pracuje terapeuta, psychoterapia może w różny sposób opisywać zaburzenia, definiować cele i ścieżki pracy terapeutycznej. Może opierać się głównie na rozmowie, ale może też wprowadzać elementy pracy z ruchem, z symptomami fizycznymi, pracy z marzeniami sennymi pacjenta, czy łączyć różne podejścia, próbując integrować je w całość. Psychoterapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa w zależności od celów zdefiniowanych przez pacjenta i terapeutę.

JAK PRZEBIEGA SESJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA?

Psychoterapeutami są najczęściej psychologowie, psychiatrzy lub inni specjaliści, którzy ukończyli szkolenie psychoterapeutyczne lub są w jego trakcie. W trakcie sesji specjalista przeprowadza z pacjentem wywiad dotyczący jego sposobu funkcjonowania i problemów, z którymi się zmaga. Zadaje pytania mające na celu ujawnienie, w jakich okolicznościach i sytuacjach pojawiają się u danego pacjenta problemy i w jakiś sposób do tej pory pacjent radził sobie z tymi trudnościami. Następnie następuje próba zdefiniowania problemu i naszkicowania wspólnej ścieżki pracy terapeutycznej. Częstotliwość i długość sesji jest wspólnie ustalana przez terapeutę i pacjenta, ale zazwyczaj jest to jedno godzinne spotkanie tygodniowo. Czasami rekomendowane są dodatkowo konsultacje lekarskie bądź wykonanie badań diagnostycznych.

DLA KOGO PRZEZNACZONA SĄ SESJE PSYCHOTERAPEUTYCZNE?

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób:

  • przeżywających długotrwałe poczucie smutku, bezradności, braku sensu,
  • niekontrolujących lub zbyt mocno kontrolujących takie emocje jak złość, gniew, agresja,
  • nieumiejących skupić się na zadaniach w pracy lub na codziennych obowiązkach,
  • przeżywających dużo lęku i stresu w sytuacjach codziennych, oczekujących najgorszego,
  • przeżywających ciągle rozczarowania w relacjach z innymi ludźmi,
  • nadużywających takich substancji jak alkohol, narkotyki, leki i inne substancje psychoafektywne,
  • mających uczucie bycia ciągle na krawędzi,
  • cierpiących na bezsenność lub płytki sen,
  • skarżących się na wyraźne problemy zdrowotne bez wyraźnej medycznej przyczyny,
  • mających problemy z odżywianiem się i tendencje do niekontrolowanego głodzenia bądź objadania się.

Konsultacja psychoterapeutyczna to koszt 180 zł

(cena dotyczy jednej 60 min sesji)

Wybierz miasto konsultacji:

Dostępne wkrótce

Łódź

Dostępne wkrótce

Dostępne wkrótce

Dostępne wkrótce

Wrocław

Dostępne wkrótce