PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Strona główna E Badania E Psychoterapia grupowa
Psychoterapia grupowa jest alternatywą, a czasami uzupełnieniem, dla psychoterapii indywidualnej. Polega ona na systematycznych spotkaniach z grupą innych pacjentów. Spotkania mogą odbywać się raz w tygodniu bądź mogą być skumulowane jako kilkudniowa grupa terapeutyczna trwająca kilka dni z rzędu.
Tego typu spotkania są prowadzone przez jednego bądź dwóch terapeutów. W terapii indywidualnej największy nacisk kładzie się na relacje pacjenta z terapeutą, natomiast w pracy grupowej największe korzyści wynikają właśnie z kontaktu z grupą i z relacji z innymi jej uczestnikami. Ludzie jako istoty społeczne potrzebują kontaktu z innymi osobami. W momentach izolacji ludzie często popadają w apatię, pogarsza się ich stan i samopoczucie.
psychoterapia grupowa
Bycie w grupie pomaga w funkcjonowaniu psychospołecznym, pokazuje nam nasze dobre i trudne strony, realizuje nasza genetyczną potrzebę przynależności, ale również może nam pomagać i wspierać. Dlatego też prace w grupie stosuje się jako efektywną formę leczenia. Stosując małe uproszczenie możemy powiedzieć, że grupa jest dla nas środowiskiem naturalnym, a najłatwiej jest wracać do zdrowia i równowagi właśnie w swoim naturalnym środowisku.
W grupie terapeutycznej uczymy się tego jak wchodzimy w relacje, jak je budujemy i czy nasze wybory są dla nas korzystne. Grupa pozycjonuje nas i my pozycjonujemy członków grupy. Wszystkie te umiejętności, które nabywamy w trakcie psychoterapii grupowej możemy wcielać w nasze codzienne życie. Posiłkując się badaniami naukowymi możemy też stwierdzić, że większe szanse na poprawę w terapii indywidualnej mają te osoby, które mają wsparcie społeczne, a więc sieć wspierających relacji. Terapia grupowa, a więc kontakt i wsparcie innych ludzi może powodować większą ogólną skuteczność psychoterapii i pracy nad sobą.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje psychoterapii grupowej:

  • praca w grupach zamkniętych – pacjenci rozpoczynają i kończą leczenie w tym samym czasie, czas pracy psychoterapeutycznej jest zazwyczaj określony, spójność grupy i intensywność procesu terapeutycznego są mocniejsze niż w przypadku grup otwartych,
  • praca w grupach otwartych – grupa pracuje cały czas, nie określa się początku ani końca terapii, często dochodzi do tego, że pacjenci się zmieniają, niektórzy odchodzą z grupy, przychodzą nowi, zdarza się, że jeden pacjent kończy prace w grupie, a drugi dopiero zaczyna

JAK PRZEBIEGA PSYCHOTERAPIA GRUPOWA?

Ważnym elementem decydującym o wartości terapii grupowej jest dobry i przemyślany dobór pacjentów i właściwe przygotowania do rozpoczęcia terapii. Często jedno indywidualne spotkanie z każdym członkiem grupy, przed rozpoczęciem pracy grupowej jest dobrym pomysłem, daje komfort pracy zarówno pacjentowi, jak i psychoterapeucie. Nie wprowadza się do zespołu osób skrajnie różniących się od pozostałych uczestników, np. wiekiem czy wyglądem zewnętrznym, dobrze jest też szukać proporcji pomiędzy płcią uczestników. Liczebność grup terapeutycznych nie przekracza 10-12 osób.
Ważne jest, żeby każdy z uczestników czuł, że ma prawo do własnej przestrzeni. Kontrakt terapeutyczny podpisywany pomiędzy terapeutą, a członkami grupy odpowiada za określenie warunków, w jakich będzie przebiegała psychoterapia. Zawiera takie aspekty jak: ilość osób w grupie, czas trwania i częstotliwość spotkań terapeutycznych oraz normy obowiązujących w grupie.
Do podstawowych zasad grupowych zalicza się m.in. swobodę wypowiedzi, nieocenianie siebie ani innych osób w grupie, zwracanie się do siebie po imieniu, punktualność czy zasadę dyskrecji, a więc unikanie mówienia poza grupa terapeutyczną o tym, co usłyszało się od innych podczas spotkań. Grupa – wraz z terapeutą – może ustalić dodatkowe warunki pracy terapeutycznej, które mogą zwiększyć skuteczność psychoterapii.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST PSYCHOTERAPIA GRUPOWA?

Psychoterapia grupowa przeznaczona jest dla osób:

  • przeżywających długotrwałe poczucie smutku, bezradności, braku sensu,
  • niekontrolujących lub zbyt mocno kontrolujących takie emocje jak złość, gniew, agresja,
  • nieumiejących skupić się na zadaniach w pracy lub na codziennych obowiązkach,
  • przeżywających dużo lęku i stresu w sytuacjach codziennych, oczekujących najgorszego,
  • przeżywających ciągle rozczarowania w relacjach z innymi ludźmi,
  • doświadczających izolacji i braku kontaktów społecznych,
  • nadużywających takich substancji jak alkohol, narkotyki, leki i inne substancje psychoafektywne,
  • uczestniczących w psychoterapii indywidualnej i chcących poszerzyć swoją pracę terapeutyczną.
Psychoterapia indywidualna to koszt 140 zł
(cena dotyczy jednego 2,5 h spotkania w tygodniu)

Centrum preferencji prywatności

Wymagane

Plik cookie używany w celu umożliwienia funkcjonowania strony i zakupu usługi w różnych formularzach. Wymagany do przeglądania serwisu.

gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],gdprprivacy_bar,wp_woocommerce_session_3a3b0ee896b7ccf861062c710cd324d0,wp-settings-180, wp-settings-time-180,et-saved-post-50354-bb,et-saved-post-50356-bb,et-saved-post-50353-bb,et-editor-available-post-50353-bb,ff_notice_dismissed,et-saved-post-50360-bb,et-saved-post-50359-bb,et-editor-available-post-50359-bb,wfwaf-authcookie-f68139da15195f8ba82673088b5c733d,wordpress_sec_3a3b0ee896b7ccf861062c710cd324d0,wordpress_sec_3a3b0ee896b7ccf861062c710cd324d0,wordpress_logged_in_3a3b0ee896b7ccf861062c710cd324d0,tk_ai,ff_news_session,wordpress_test_cookie,wp_lang,woocommerce_cart_hash,woocommerce_items_in_cart,woocommerce_items_in_cart,woocommerce_cart_hash,wp_woocommerce_session_3a3b0ee896b7ccf861062c710cd324d0,wp_woocommerce_session_0e7cff6d49ad9de07a7d633f38c09ad9,wc_cart_hash_ae391b4da6056eb940d386b441479152,wp-settings-180,wp-settings-time-180,et-saved-post-50354-bb,et-saved-post-50356-bb,et-saved-post-50353-bb,et-editor-available-post-50353-bb,ff_notice_dismissed,et-saved-post-50360-bb,et-saved-post-50359-bb,et-editor-available-post-50359-bb,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],gdprprivacy_bar,wfwaf-authcookie-f68139da15195f8ba82673088b5c733d,wordpress_sec_3a3b0ee896b7ccf861062c710cd324d0,wordpress_logged_in_3a3b0ee896b7ccf861062c710cd324d0,tk_ai,ff_news_session,wordpress_test_cookie,wp_lang,woocommerce_items_in_cart,woocommerce_cart_hash,hu-session,wc-cart_hash_#,ec_fragments_#,__Secure-1PAPISID,__Secure-1PAPISID,__Secure-1PSIDCC,__Secure-3PAPISID,__Secure-3PSID,__Secure-3PSIDCC,APISID,CONSENT,CONSISTENCY,GPS,HSID,LOGIN_INFO,nextId,PREF,requests,SAPISID,SID,SIDCC,SOCS,SSID,ST-1a9ocis,ST-1erjjxf,ST-1f46r99,ST-1g8csf3,ST-1gt1tgq,ST-1ji9n1d,ST-1juybj9,ST-1k0807y,name,ST-1l01bks,ST-1n33ylq,ST-1onslhe,ST-1s6ehut,ST-1t0x0a6,ST-1wsmbqa,ST-3kitop,ST-5mrztt,ST-9kymd9,ST-10ddrjy,ST-10o9on5,ST-12w4tdg,ST-16lyliz,ST-19ahrvb,{79a3b565-e085-4038-abfa-ef671c8b817c},shopmagic_visitor_*,cookieconsent_status,cf_use_ob,

Funkcjonalne

Ciasteczka z Facebook służące do celów statystycznych. Nie zbieramy tych informacji w tym serwisie, są zbierane przez właścicieli tych serwisów.

messaging_plugin_*,messaging_plugin_https://zdrowe-jelita.com/_106120784389503,_GRECAPTCHA,last_pys_utm_campaign,last_pys_utm_medium,OTZ,NID,iid,HSID,GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION,DV,

Analityczne

Dane analityczne z niniejszego serwisu oraz Google i Facebooka.

_ga,_gat,_gid,collect,pys_bingid,pys_fbadid,pys-gadid,pys-padid,pys_utm_campaign,pys_utm_content,pys_utm_medium,pys_utm_source,pys_utm_source,pys-utm_term,td,_ga_#,_gat_gtag_UA_167832186_1, _gali, _ga, _gid, _ga_YJKPRDD0KL, _gcl_au, pys_landing_page, pysTrafficSource, pys_first_visit, pys_start_session, pys_session_limit,+_ga,__fb_chat_plugin,pys_session_limit,pys_start_session,pys_first_visit,pysTrafficSource,pys_landing_page,last_pysTrafficSource,last_pys_landing_page,_fbp,_ga,_gid,_gat_gtag_UA_*,_gcl_au,_ga_*,CONSENT,_ga_YJKPRDD0KL,_gat_gtag_UA_167832186_1,_gali,ads/ga-audiences,IDE,last_pys_fbadid,last_pys_gadid,last_pys_padid,last_pys_utm_content,last_pys_utm_source,last_pys_utm_term,LAST_RESULT_ENTRY_KEY,LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestStore,NID,pagead/1p-user-list/10882873983,remote_sid,TESTCOOKIESENABLED,VISITOR_INFO1_LIVE,YSC,YtldbMeta#databases,yt-remote-cast-available,yt-remote-cast-installed,yt-remote-connected-devices,yt-remote-device-id,yt-remote-fast_check-period,yt-remote-session-app,yt-remote-session-name,

Reklama

Jeszcze nie stosujemy. Jeśli zaczniemy używać, poinformujemy o nich w naszej polityce prywatności.

test_cookie,NID,IDE,fr,#.#,google_adsense_settings,SID,Home,