KONSULTACJE PSYCHODIETETYCZNE

Strona główna E Badania E Konsultacje psychodietetyczne
Psychodietetyka to dziedzina wiedzy zajmującą się psychologicznymi aspektami odżywiania się człowieka. Łączy elementy psychologii, dietetyki oraz medycyny. Ukierunkowana jest na pomoc pacjentom z problemami odżywiania takimi jak anoreksja, bulimia czy otyłość.
Psychodietetyka jest podejściem bardziej holistycznym niż chociażby dietetyka. Zakłada, że człowiek jest całością, a nie tylko ciałem, które reaguje w określony sposób na przyjmowane pokarmy i wysiłek fizyczny. Psychodietetyka bazuje na obserwacji zachowań ludzkich związanych z odżywianiem się i pewnych schematów tego zachowania.
konsultacja psychodietetyczna warszawa, konsultacje psychodietetyczne

Na podstawie tych obserwacji możemy wyciągać wnioski i poszukać rozwiązań określonych problemów. Łączy wiedzę medyczną dotyczącą diet i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Psychodietetyka stara się określić najlepsze zalecenia dotyczących diety i aktywności fizycznej, ale także skupia się na pomocy we wdrażaniu zaleconych zmian w życie. W psychodietetyce więc nie tylko doradzamy osobom, jakich zmian dokonać, aby schudnąć, ale idziemy krok dalej i staramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to zrobić.

W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost świadomości dotyczącej wpływu tego, co jemy i jak jemy, na nasze zdrowie. Coraz więcej osób zaczyna dokonywać świadomych i zdrowych wyborów żywieniowych, dba o dietę, zdrowy styl życia i podejmuje aktywność fizyczną. Pomimo tych wysiłków, osoby te dalej nie potrafią pozbyć się problemów z odżywianiem, czy zachowaniem właściwej wagi. Często właśnie pominiecie aspektu psychologicznego w konkretnych wyborach żywieniowym niweczy wysiłki tych osób. Psychodietyka próbując łączyć te aspekty wychodzi tym osobom naprzeciw, rozwiązując ich problemy z właściwym odżywianiem, dobrym zdrowiem i samopoczuciem.

JAK WYGLĄDAJĄ SESJE PSYCHODIETETYCZNE?

Psychodietetykami są najczęściej psychologowie, dietetycy, lekarze lub inni specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki. W trakcie sesji specjalista przeprowadza z pacjentem wywiad dotyczący jego sposobu odżywiania i problemów wynikających z niego. Zapoznaje się z dotychczasowym przebiegiem kuracji odchudzających (jeśli takie były) i analizuje ich wyniki (spadek i ponowny przyrost wagi). Zadaje pytania mające na celu ujawnienie, w jakich okolicznościach i sytuacjach pojawiają się u danego pacjenta problemy z utrzymaniem wagi i z odżywianiem się. Analizuje jego nawyki żywieniowe i stara się ustalić, co ma na nie wpływ. Pomagając osobom zmagającym się z różnymi problemami w sferze odżywiania, ważna jest próba spojrzenia na problem całościowo. Specjalista pochyla się zarówno nad sferą odżywiania się, jak i psychologiczną. Wspólnie z pacjentem poszukuje przyczyn trudności i stara się je wyeliminować, jednocześnie działając na poziomie objawów. Sesje psychodietetyczne pomagają stopniowo zmieniać własne podejście do odżywiania, rozwijają własne kompetencje w zakresie nowego, zdrowszego stylu życia, ale również w razie konieczności zagłębiają się w psychologiczne aspekty problemu takie jak stres, samoocena, regulacja emocji czy asertywność. Celem konsultacji jest szersze zrozumienie swoich wyborów, odkrycie barier emocjonalnych uniemożliwiających zmianę wagi, wzbudzenie motywacji do zmiany i szeroko pojętą edukacja żywieniowa.

Sesje psychodietetyczne są skierowane do osób cierpiących na:

  • nadwagę, otyłość, niedowagę, jak i do osób z prawidłową masą ciała,
  • zaburzenia odżywiania (np. anoreksję, bulimię, zespół jedzenia nocnego),
  • cukrzycę i insulinooporność,
  • celiakię i choroby glutenozależne,
  • choroby wymagające diet eliminacyjnych,
  • utratę kontroli nad jedzeniem: „zajadające” stres, napięcie, emocje,
  • problemy emocjonalne powiązane z własną samooceną,
  • szukających edukacji żywieniowej, a także dla wszystkich osób planujących w racjonalny,
  • sposób zmieniać swoje nawyki żywieniowe czy kształtować własną sylwetkę.

Konsultacja psychodietetyczna to koszt 180 zł

(cena dotyczy jednej 60 min sesji)

Wybierz miasto konsultacji:

Dostępne wkrótce

Łódź

Dostępne wkrótce

Dostępne wkrótce

Dostępne wkrótce

Wrocław

Dostępne wkrótce