MINDFULNESS

Strona główna E Badania E Mindfulness
Mindfulness jest formą koncentracji uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili. Owa forma może być rozwijana przez medytację lub inne ćwiczenia psychiczne, oddechowe bądź fizyczne. Słowo mindfulness jest pochodną słowa „sati” pochodzącego z języka pali. Głównym popularyzatorem mindfulness na zachodzie był Jon Kabat‐Zinn.
konsultacje mindfulness warszawa
Poprzez praktykę mindfuness, czyli uważności, uczymy się w jaki sposób odnosić się bezpośrednio to tego, co się wydarza w życiu. Staramy się być teraźniejszością i ją tworzyć. Skupiamy się na tym co jest, a nie na tym co było, lub co mogłoby być. Uczymy się w sposób świadomy pracować z własnym stresem, bólem, chorobą oraz wyzwaniami i wymaganiami jakie nas spotykają w codziennym życiu, stajemy się bardziej świadomi własnych potrzeb i emocji. Zyskujemy również pewnego rodzaju dystans do tego, co przychodzi i dochodzi. Uważność nie jest czymś, co należy uzyskać lub nabyć. Ona jest obecna w każdym z nas i tylko od nas zależy na ile będziemy jej doświadczać i czerpać z tego korzyści.

Patrząc na badania naukowe możemy powiedzieć, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Z kolei nadmierne rozmyślanie i niepokój prowadzą do problemów psychicznych takich jak depresja i lęk, a w konsekwencji do dużego obniżenia komfortu życia.

JAK PRZEBIEGA SESJA MINDFULNESS?

Sesje indywidualne mogą być oparte na ośmiotygodniowym kursie MBSR i wtedy spotkania obejmują osiem sesji, bądź możemy koncentrować się na konkretnym obszarze uważności, który jest dla Ciebie szczególnie ważny lub interesujący w danym momencie. Każda sesja trwa min 60 minut i staramy się pracować w cotygodniowej rutynie.

DLA KOGOŚ PRZEZNACZONE SĄ INDYWIDUALNE SESJE MINDFULNESS?

Sesje mindfulness przeznaczone są dla osób doświadczających:

  • stresu (w pracy, szkole, rodzinie, chorobie, starzeniu się, smutku, niepewności co do przyszłości),
  • psychicznego cierpienia (wywołanego zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, depresją, zmęczeniem, zaburzeniami snu),
  • choroby (w tym przewlekłych chorób, chronicznego bólu, nadciśnienia, z diagnozą nowotworową, chorób serca, astmy, bólu głowy i wielu innych),
  • chęci poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez bardziej świadomą obecność.