Strona główna 5 Produkt 5 UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE

UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE

Opis

O badaniu

Matematyka jest podstawowym narzędziem we współczesnym społeczeństwie. Odgrywa ważną rolę w wielu dzie­dzinach nauki, inżynierii, czy ekonomii. Wyjątkowe zdolności matematyczne były często obserwowane wśród geniu­szy z różnych dziedzin, nie tylko przedmiotów ścisłych. Zaburzeniem związanym z nauką matematyki jest dyskalku­lia, charakteryzująca się problemami z przetwarzaniem liczb. Jest to specyficznie zaburzenie rozwojowe zdolności matematycznych, które dotyka 3-6% dzieci. Umiejętność matematyczna jest złożoną cechą, która obejmuje rozwój neurologiczny i poznawczy, a także edukację i trening. W ostatnim czasie, czynnikom genetycznym przypisuje się coraz większą rolę w rozwoju zdolności matematycznych wśród dzieci.

Co wykazuje badanie?

Statystyki prowadzone wśród uczniów szkół podstawowych wykazały, że ponad połowa sześciolatków wyka­zuje predyspozycje matematyczne i aż 25% jest wybitnie uzdolnionych. W ciągu kolejnych lat ta liczba spada do 8-12%. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być problemy w diagnostyce i rozpoznaniu u dziecka wybitnego zmysłu matematycznego. Jest to trudne do wskazania na pierwszy rzut oka, zwłaszcza u dzieci w wieku 5-6 lat. Właściwa diagnostyka wrodzonych predyspozycji dziecka pozwala na ukierunkowanie go w stronę rozwijania wła­snych zdolności, a tym samym zapobiega bardzo powszechnemu zjawisku ich utraty. Liczne badania psycholo­giczne podkreślają, że aby rozwijać własne zdolności należy być ich świadomym, stąd istotną rolę stanowią tu testy i obserwacja dzieci pod kątem ich naturalnych uzdolnień i predyspozycji.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Uwarunkowania genetyczne mają swoje odzwierciedlenie w przypadku zdolności matematycznych. Badania wska­zują, że gen SPOCK1 ma związek z rozwojem ponadprzeciętnych umiejętności. Odpowiada on za powstanie no­wych komórek nerwowych i wzrost włókien nerwowych. Naukowcy analizujący wyniki dzieci, powiązali konkretne zmiany w genie SPOCK1 ze wzrostem prawdopodobieństwa posiadania przez dziecko ponadprzeciętnych zdolności matematycznych.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Wykonanie badania polecane jest szczególnie dzieciom w najmłodszym wieku, ponieważ może ono dać wskazówki do ukierunkowania dalszej edukacji zgodnie z predyspozycjami.

Zalety badania UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE w naszym ośrodku to:

  • dokładność – nasze laboratoria diagnostyczne specjalizują się w wykonywaniu badań genetycznych pod kątem chorób zakaźnych oraz mutacji genetycznych. Cały proces, od momentu przyjęcia próbki, przez jej analizę, aż po przygotowanie raportu, wykonywany jest bezpośrednio przez nasz zespół. Dzięki temu mamy nad nim pełną kontrolę i jesteśmy w 100% pewni jego najwyższej jakości.
  • wiarygodność – współpracujemy z lekarzami, dietetykami oraz trenerami, którzy wspierają nas swoim doświadczeniem i wspólnie z nami tworzą wyjątkową ofertę badań genetycznych. W rezultacie nasi Klienci mają pewność, że nad przygotowaniem raportów dla nich pracują najlepsi specjaliści.
  • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
  • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta – dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

Jak wykonać badanie?

Jest całkowicie nieinwazyjne. Izolacja DNA wykonywana jest z wymazu z jamy ustnej, bez konieczności pobierania krwi. Zestaw pobraniowy został przygotowany tak, aby cała procedura przebiegała bardzo szybko i bezboleśnie.

Laboratorium zapewnia zestaw pobraniowy, wraz z dokładną instrukcją, który dostarczany jest bezpośrednio do domu pacjenta. Cały proces pobrania sprowadza się do kilkukrotnego potarcia wewnętrznej strony obu policzków przy użyciu załączonej do zestawu wymazówki (specjalnego patyczka zakończonego gąbką). Kolejno, wymazówkę umieszcza się w plastikowej fiolce, która zabezpiecza zgromadzony materiał biologiczny. Tak przygotowaną próbkę pacjent wysyła do laboratorium, a po ok. 2 tygodniach, elektronicznie odbiera wynik badania.

Jakie geny analizowane są w badaniu i na co wpływają?

Uwarunkowania genetyczne mają swoje odzwierciedlenie w przypadku zdolności matematycznych. Badania wska­zują, że gen SPOCK1 ma związek z rozwojem ponadprzeciętnych umiejętności. Odpowiada on za powstanie no­wych komórek nerwowych i wzrost włókien nerwowych. Naukowcy analizujący wyniki dzieci, powiązali konkretne zmiany w genie SPOCK1 ze wzrostem prawdopodobieństwa posiadania przez dziecko ponadprzeciętnych zdolności matematycznych.

Komu zaleca się wykonanie badania?

Wykonanie badania polecane jest szczególnie dzieciom w najmłodszym wieku, ponieważ może ono dać wskazówki do ukierunkowania dalszej edukacji zgodnie z predyspozycjami.

Zalety badania UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE w naszym ośrodku to:

  • dokładność - nasze laboratoria diagnostyczne specjalizują się w wykonywaniu badań genetycznych pod kątem chorób zakaźnych oraz mutacji genetycznych. Cały proces, od momentu przyjęcia próbki, przez jej analizę, aż po przygotowanie raportu, wykonywany jest bezpośrednio przez nasz zespół. Dzięki temu mamy nad nim pełną kontrolę i jesteśmy w 100% pewni jego najwyższej jakości.
  • wiarygodność – współpracujemy z lekarzami, dietetykami oraz trenerami, którzy wspierają nas swoim doświadczeniem i wspólnie z nami tworzą wyjątkową ofertę badań genetycznych. W rezultacie nasi Klienci mają pewność, że nad przygotowaniem raportów dla nich pracują najlepsi specjaliści.
  • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
  • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta - dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

Badanie jest całkowicie nieinwazyjne. Izolacja DNA wykonywana jest z wymazu z jamy ustnej, bez konieczności pobierania krwi. Zestaw pobraniowy został przygotowany tak, aby cała procedura przebiegała bardzo szybko i bezboleśnie.

Laboratorium zapewnia zestaw pobraniowy, wraz z dokładną instrukcją, który dostarczany jest bezpośrednio do domu pacjenta. Cały proces pobrania sprowadza się do kilkukrotnego potarcia wewnętrznej strony obu policzków przy użyciu załączonej do zestawu wymazówki (specjalnego patyczka zakończonego gąbką). Kolejno, wymazówkę umieszcza się w plastikowej fiolce, która zabezpiecza zgromadzony materiał biologiczny. Tak przygotowaną próbkę pacjent wysyła do laboratorium, a po ok. 2 tygodniach, elektronicznie odbiera wynik badania.

Badanie zrobisz na terenie całej Polski.

UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE

UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE

Kategoria: