Strona główna 5 Produkt 5 MyBiome – Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego

MyBiome – Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego

Opis

O badaniu

Mikroflora jelitowa to szereg dobroczynnych mikroorganizmów bytujących w jelitach. Mają one wpływ na prawidłowy proces trawienia, wchłaniania i transportowania substancji odżywczych do komórek. Zaburzenie składu mikroflory jelitowej niesie ryzyko utraty homeostazy organizmu, co w konsekwencji może prowadzić do wielu chorób.

Zastosowanie sekwencjonowania metagenomicznego do analizy mikrobioty jelitowej ma wiele zalet w porównaniu z badaniami opartymi na sekwencjonowaniu genów 16S, RT-PCR lub tradycyjnej hodowli.

Konwencjonalna, molekularna analiza populacji bakterii oparta jest na amplifikacji hiperzmiennych regionów genu 16S rRNA za pomocą starterów, które powielają ten fragment u większości bakterii obecnych w próbce. Sekwencje amplifikowanego genu są następnie porównywane z wykrytymi organizmami. Chociaż technika ta została szeroko udoskonalona, nie jest ona w stanie wykryć mikroorganizmów, które różnią się między sobą w miejscu przyłączenia starterów, tak więc bakterie te pozostają niezdiagnozowane. Poza tym ograniczeniem jest to, że gen 16S rRNA reprezentuje tylko niewielką część całego genomu bakterii, co utrudnia wszelkiego rodzaju analizy wykraczające poza tą klasyfikację. Dzięki metodzie sekwencjonowania nowej generacji myBIOME pozwala na wykrycie wszystkich genów obecnych w mikroorganizmach w próbce. Strategia ta pozwala na bardzo głęboką analizę, dostarczając nie tylko informacji o wszystkich obecnych bakteriach do poziomu taksonomicznego gatunku i szczepu, ale także o innych mikroorganizmach obecnych w próbce, takich jak grzyby, archaea, drożdże i pasożyty. Oprócz identyfikacji, metagenomika pozwala na charakterystykę i oznaczanie ilościowe genów funkcjonalnych, co dostarcza informacji na temat funkcji mikroorganizmów obecnych w próbce.

myBIOME jest referencyjnym testem sekwencjonowania metagenomicznego, który pozwala na dogłębne, obiektywne i możliwe do zastosowania badanie mikrobiomu jelitowego. Za pomocą technologii NGS (Next-Generation Sequencing) sekwencjonowany jest cały materiał genetyczny (DNA) ze zbiorowisk drobnoustrojów zasiedlających jelito, co pozwala na badanie zbiorczych genomów i uzyskanie sekwencji wszystkich mikroorganizmów tworzących ekosystem jelitowy.                                                                                                           Dostarcza szczegółowych informacji na temat mikroorganizmów zamieszkujących jelita, ich funkcjonowania, wpływu na zdrowie oraz sposobów osiągnięcia równowagi w tym odcinku przewodu pokarmowego poprzez indywidualnie dobrane zalecenia żywieniowe.

 

Po wykonaniu badania myBIOME dowiemy się o:

 • RÓŻNORODNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ, określanej za pomocą wskaźnika Shannona. To wskaźnik służący do porównywania wyników w czasie, odzwierciedla różne rodzaje i liczbę gatunków bakterii, które tworzą naszą mikrobiotę jelitową. Wysoka różnorodność mikrobioty, mieszcząca się w zakresie referencyjnym testu związana jest z dobrym stanem zdrowia. Zróżnicowana dieta bogata w pokarmy pochodzenia roślinnego, takie jak owoce, warzywa, pełne ziarna i orzechy może pomóc zwiększyć tę różnorodność,
 • WAŻNYCH GATUNKACH MIKROORGANIZMÓW, ze szczególnym uwzględnieniem tych chorobotwórczych,
 • POTENCJALE TRAWIENNYM, składników takich jak błonnik i białko,
 • SKŁADZIE PRÓBKI: Większość DNA w stolcu (~99%) pochodzi od mikroorganizmów, podczas gdy tylko niewielka ilość (~1%) to DNA ludzkie. myBIOME dostarcza informacji na temat procentowego udziału głównych grup mikroorganizmów żyjących w jelicie (bakterie, archaea i eukariota (grzyby i pasożyty), a także nowego (niezidentyfikowanego) DNA i ludzkiego DNA zawartego w próbce. Więcej niż 4% ludzkiego DNA może być markerem stanu zapalnego jelit,
 • METABOLITACH MIKROORGANIZMÓW, mających kluczowy wpływ na rozwój chorób lub mających korzystny wpływ na stan zdrowia. Metabolity, które mogą być kluczowe w zapobieganiu takim chorobom, a są nimi: wskaźniki zdrowotne, neuroendokrynne, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), czy witaminy określane są na podstawie genów funkcjonalnych,
 • MIKROORGANIZMACH EUKARIOTYCZNYCH, takich jak grzyby, archea, drożdże i pasożyty, mających wpływ na stan zdrowia,
 • ZALECENIACH ŻYWIENIOWYCH, dobranych indywidualnie do pacjenta, zawartych w czytelnym raporcie.

 

Zalety wykonania badania myBIOME

 • Jako jedyny test przeprowadza metagenomiczną analizę całych genów bakterii bytujących w jelitach.
 • Oferuje dokładniejszą taksonomiczną informację zarówno na poziomie jakościowym jak i ilościowym.
 • Jest w stanie wykryć bakterie, eukariota, grzyby, archaea, drożdże i pasożyty.
 • Mierzy potencjał bakterii do produkcji metabolitów i witamin o kluczowych funkcjach zdrowotnych.
 • Zapewnia spersonalizowane zalecenia żywieniowe oparte na specyficznych potrzebach bakterii u każdej osoby.

 

Kiedy warto wykonać badanie?

Badanie myBiome – Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego należy wykonać przede wszystkim po zaobserwowaniu:

Dodatkowo wykonanie testu zalecane jest osobom:

 • po przebytej antybiotykoterapii,
 • z nietolerancją pokarmową IgG zależną (alergia pokarmowa opóźniona),
 • z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit,
 • z zespołem jelita nadwrażliwego,
 • z chorobami zapalnymi skóry,
 • z chorobami o podłożu autoimmunologicznym, takimi jak celiakia, stwardnienie rozsiane, choroba Hashimoto,
 • z objawami alergicznymi, takimi jak katar, atopowe zapalenie skóry,
 • zmagającym się z częstymi infekcjami układu oddechowego i alergiami,
 • cierpiącym z powodu częstych infekcji wirusowych i bakteryjnych,
 • doświadczającym dużego napięcia psychicznego,
 • obserwującym wahania nastroju i chwiejność emocjonalną.

Dlaczego warto je wykonać?

Badanie przede wszystkim:

 • umożliwia precyzyjną ocenę ilości bakterii: tych niezbędnych dla prawidłowego działania organizmu, jak i tych chorobotwórczych.

Dzięki niemu możliwe jest:

 • stwierdzenie grzybicy układu pokarmowego,
 • wskazanie kierunku leczenia zaburzeń pojawiających się w układzie pokarmowym,
 • stwierdzenie obecności potencjalnej dysbiozy jelitowej występującej w przewodzie pokarmowym,
 • opracowanie odpowiedniej probiotykoterapii.

Zalety wykonania badania myBiome –Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego dostępnego w naszym ośrodku to:

 • dokładność – posiada wysoką czułość i swoistość,
 • wiarygodność – wynik opracowany przez doświadczoną kadrę diagnostów laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu próbki podczas transportu minimalizujemy otrzymanie wyników o zaniżonej wartości diagnostycznej,
 • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
 • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta – dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

Jak wykonać badanie?

W celu wykonania badania myBiome – Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego zamów je przez stronę internetową bądź skontaktuj się z nami telefonicznie. W ciągu 48 godzin od dokonania płatności otrzymasz pod wskazany adres zestaw do pobrania materiału do badania. Przygotuj próbkę kału zgodnie z dołączoną do zestawu instrukcją. Gotową próbkę odeślij do laboratorium. Kuriera możesz zamówić sam, dzwoniąc pod numer dołączony do zestawu pobraniowego, lub my zrobimy to za Ciebie, w tym celu skontaktuj się z naszym ośrodkiem. Próbka ma wartość diagnostyczną do 25 dni, jeśli jest przechowywana w temperaturze pokojowej. Wynik badania otrzymasz online.

Uwaga: Badanie będzie niediagnostyczne jeśli:

 • próbka przed analizą zostanie zamrożona,
 • pacjent do 6 tygodni przed wykonaniem badania przyjmował kortykosteroidy, antybiotyki lub leki przeciwhistaminowe,
 • pacjent do 6 tygodni przed wykonaniem badania przeszedł radioterapię lub chemioterapię.

 

myBIOME jest referencyjnym testem sekwencjonowania metagenomicznego, który pozwala na dogłębne, obiektywne i możliwe do zastosowania badanie mikrobiomu jelitowego. Za pomocą technologii NGS (Next-Generation Sequencing) sekwencjonowany jest cały materiał genetyczny (DNA) ze zbiorowisk drobnoustrojów zasiedlających jelito, co pozwala na badanie zbiorczych genomów i uzyskanie sekwencji wszystkich mikroorganizmów tworzących ekosystem jelitowy.       Dostarcza szczegółowych informacji na temat mikroorganizmów zamieszkujących jelita, ich funkcjonowania, wpływu na zdrowie oraz sposobów osiągnięcia równowagi w tym odcinku przewodu pokarmowego poprzez indywidualnie dobrane zalecenia żywieniowe.

Po wykonaniu badania myBIOME dowiemy się o:

 • RÓŻNORODNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ, określanej za pomocą wskaźnika Shannona. To wskaźnik służący do porównywania wyników w czasie, odzwierciedla różne rodzaje i liczbę gatunków bakterii, które tworzą naszą mikrobiotę jelitową. Wysoka różnorodność mikrobioty, mieszcząca się w zakresie referencyjnym testu związana jest z dobrym stanem zdrowia. Zróżnicowana dieta bogata w pokarmy pochodzenia roślinnego, takie jak owoce, warzywa, pełne ziarna i orzechy może pomóc zwiększyć tę różnorodność,
 • WAŻNYCH GATUNKACH MIKROORGANIZMÓW, ze szczególnym uwzględnieniem tych chorobotwórczych,
 • POTENCJALE TRAWIENNYM, składników takich jak błonnik i białko,
 • SKŁADZIE PRÓBKI: Większość DNA w stolcu (~99%) pochodzi od mikroorganizmów, podczas gdy tylko niewielka ilość (~1%) to DNA ludzkie. myBIOME dostarcza informacji na temat procentowego udziału głównych grup mikroorganizmów żyjących w jelicie (bakterie, archaea i eukariota (grzyby i pasożyty), a także nowego (niezidentyfikowanego) DNA i ludzkiego DNA zawartego w próbce. Więcej niż 4% ludzkiego DNA może być markerem stanu zapalnego jelit,
 • METABOLITACH MIKROORGANIZMÓW, mających kluczowy wpływ na rozwój chorób lub mających korzystny wpływ na stan zdrowia. Metabolity, które mogą być kluczowe w zapobieganiu takim chorobom, a są nimi: wskaźniki zdrowotne, neuroendokrynne, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), czy witaminy określane są na podstawie genów funkcjonalnych,
 • MIKROORGANIZMACH EUKARIOTYCZNYCH, takich jak grzyby, archea, drożdże i pasożyty, mających wpływ na stan zdrowia,
 • ZALECENIACH ŻYWIENIOWYCH, dobranych indywidualnie do pacjenta, zawartych w czytelnym raporcie.

Badanie przede wszystkim:

 • umożliwia precyzyjną ocenę ilości bakterii: tych niezbędnych dla prawidłowego działania organizmu, jak i tych chorobotwórczych.

Dzięki niemu możliwe jest:

 • stwierdzenie grzybicy układu pokarmowego,
 • wskazanie kierunku leczenia zaburzeń pojawiających się w układzie pokarmowym,
 • stwierdzenie obecności potencjalnej dysbiozy jelitowej występującej w przewodzie pokarmowym,
 • opracowanie odpowiedniej probiotykoterapii.

Zalety wykonania badania myBiome –Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego dostępnego w naszym ośrodku to:

 • dokładność - posiada wysoką czułość i swoistość,
 • wiarygodność – wynik opracowany przez doświadczoną kadrę diagnostów laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu próbki podczas transportu minimalizujemy otrzymanie wyników o zaniżonej wartości diagnostycznej,
 • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
 • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta - dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

W celu wykonania badania myBiome – Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego zamów je przez stronę internetową bądź skontaktuj się z nami telefonicznie. W ciągu 48 godzin od dokonania płatności otrzymasz pod wskazany adres zestaw do pobrania materiału do badania. Przygotuj próbkę kału zgodnie z dołączoną do zestawu instrukcją. Gotową próbkę odeślij do laboratorium. Kuriera możesz zamówić sam, dzwoniąc pod numer dołączony do zestawu pobraniowego, lub my zrobimy to za Ciebie, w tym celu skontaktuj się z naszym ośrodkiem. Próbka ma wartość diagnostyczną do 25 dni, jeśli jest przechowywana w temperaturze pokojowej. Wynik badania otrzymasz online.

Uwaga: Badanie będzie niediagnostyczne jeśli:

 • próbka przed analizą zostanie zamrożona,
 • pacjent do 6 tygodni przed wykonaniem badania przyjmował kortykosteroidy, antybiotyki lub leki przeciwhistaminowe,
 • pacjent do 6 tygodni przed wykonaniem badania przeszedł radioterapię lub chemioterapię.

Badanie zrobisz na terenie całej Polski.

MyBiome – Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego

MyBiome – Metagenomiczna analiza mikrobiomu jelitowego

1.949,00