Strona główna 5 Produkt 5 Panel diagnostyki celiakii IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot Diag

Panel diagnostyki celiakii IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot Diag

Opis

O badaniu

Celiakia jest autoimmunologiczną, przewlekłą chorobą spowodowaną spożywaniem glutenu. Występuje u osób z predyspozycją genetyczną. Gluten to białko znajdujące się w zbożach, takich jak: pszenica, żyto, jęczmień. W badaniu wykrywane są przeciwciała produkowane przez organizm w odpowiedzi na gluten obecny w wielu pokarmach.

Za wywołanie celiakii (a także alergii na gluten i nietolerancji glutenu) odpowiedzialne są frakcje glutenu, charakterystyczne dla poszczególnych zbóż: gliadyna dla pszenicy, sekalina dla żyta, hordeina dla jęczmienia, awenina dla owsa. Powodują one powstawanie specyficznych przeciwciał w organizmie, które są odpowiedzialne za patomechanizm celiakii. Przeciwciała swoiste dla transglutaminazy tkankowej: IgA i IgG anty-tTG, powstające u wrażliwych osób w wyniku ekspozycji układu odpornościowego na gluten atakują tkankę kosmków jelitowych powodując ich zanik. Oznaczenie przeciwciał IgA stosowane jest łącznie z oznaczaniem IgG i przydatne zwłaszcza u osób z niedoborem przeciwciał IgG.  Innym, czułym wskaźnikiem celiakii są przeciwciała swoiste dla pochodnej gliadyny, DPG (deamidowany peptyd gliadyny). Wynik badania w kierunku IgA/IgG anty-DGP może być istotny u dorosłych chorych na celiakię z ujemnym wynikiem testu anty-tTG.

Test może być wykonany u:

 • dzieci i osób dorosłych, u których wywiad wskazuje na podejrzenie celiakii,
 • członków rodziny osoby chorej na celiakię,
 • osób z niedokrwistością (która bywa, ale nie musi być związana z celiakią),
 • osób z rozpoznaną chorobą autoimmunizacyjną,
 • osób wykazujących nietolerancję pokarmową glutenu, u których nie wykazano obecności przeciwciał IgE specyficznych dla glutenu lub mąki zbóż,
 • osób z rozpoznaną celiakią w celu monitorowania skuteczności diety eliminacyjnej,
 • osób cierpiących na: przewlekłe biegunki, spadek masy ciała, bóle brzucha, huśtawkę nastrojów, niedobory żelaza i witamin.

Ilościowy wyniki testu podawany jest oddzielnie dla każdego z przeciwciał.

Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a). Test jest stosowany w diagnozowaniu i różnicowaniu celiakii oraz niedokrwistości.

Kiedy warto wykonać badanie?

Badanie w kierunku celiakii należy wykonać przede wszystkim po zaobserwowaniu:

Dodatkowo wykonanie testu zalecane jest osobom:

Dlaczego warto je wykonać?

Badanie przede wszystkim:

 • umożliwia precyzyjną ocenę potencjalnej obecności nietolerancji pokarmowej w organizmie.

Dzięki niemu możliwe jest:

 • wskazanie kierunku leczenia zaburzeń pojawiających się w układzie pokarmowym,
 • stwierdzenie obecności potencjalnej dysbiozy jelitowej występującej w przewodzie pokarmowym,
 • opracowanie odpowiedniej probiotykoterapii.

Zalety wykonania badania w kierunku celiakii, które dostępne jest w naszym ośrodku to:

 • dokładność – posiada wysoką czułość i swoistość,
 • wiarygodność – wynik opracowany przez doświadczoną kadrę diagnostów laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu próbki podczas transportu minimalizujemy otrzymanie wyników o zaniżonej wartości diagnostycznej,
 • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
 • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta – dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

Jak wykonać badanie?

W celu wykonania badania w kierunku celiakii zamów je przez stronę internetową bądź skontaktuj się z nami telefonicznie. Po zamówieniu badania otrzymasz poprzez wiadomość SMS kod na badanie, z którym wystarczy zgłosić się do dowolnego z dostępnych punktów na pobranie materiału do badania. Po podaniu numeru pracownikowi punktu pobrań, od pacjenta pobrana zostanie krew żylna. Do tego procesu Pacjent nie musi przygotowywać się w żaden specjalny sposób. Wynik badania otrzymasz online.

 

 

Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a). Test jest stosowany w diagnozowaniu i różnicowaniu celiakii oraz niedokrwistości.

Ilościowy wyniki testu podawany jest oddzielnie dla każdego z przeciwciał.

Kiedy warto wykonać badanie?

Badanie w kierunku celiakii należy wykonać przede wszystkim po zaobserwowaniu:

Dodatkowo wykonanie testu zalecane jest osobom:

Badanie przede wszystkim:

 • umożliwia precyzyjną ocenę potencjalnej obecności nietolerancji pokarmowej w organizmie.

Dzięki niemu możliwe jest:

 • wskazanie kierunku leczenia zaburzeń pojawiających się w układzie pokarmowym,
 • stwierdzenie obecności potencjalnej dysbiozy jelitowej występującej w przewodzie pokarmowym,
 • opracowanie odpowiedniej probiotykoterapii.

Zalety wykonania badania w kierunku celiakii, które dostępne jest w naszym ośrodku to:

 • dokładność - posiada wysoką czułość i swoistość,
 • wiarygodność – wynik opracowany przez doświadczoną kadrę diagnostów laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu próbki podczas transportu minimalizujemy otrzymanie wyników o zaniżonej wartości diagnostycznej,
 • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
 • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta - dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

W celu wykonania badania zamów je przez stronę internetową, bądź skontaktuj się z nami telefonicznie. Po zamówieniu badania otrzymasz drogą e-mali skierowanie na badanie, z którym wystarczy zgłosić się do dowolnego z dostępnych punktów na pobranie materiału do badania. Po okazaniu skierowania w formie papierowej lub elektronicznej pracownikowi punktu pobrań, od pacjenta pobrana zostanie krew żylna. Do tego procesu Pacjent nie musi przygotowywać się w żaden specjalny sposób. Gotowy wynik badania odbierzesz w punkcie pobrań lub drogą internetową.

Badanie zrobisz w jednym z punktów pobrań Diagnostyki na terenie całego kraju, z którymi współpracujemy.

Panel diagnostyki celiakii IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot Diag

Panel diagnostyki celiakii IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot Diag

139,00 

Kategoria: