Strona główna 5 Produkt 5 Panel Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR

Panel Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR

Opis

O badaniu

Celiakia jest autoimmunologiczną, przewlekłą chorobą spowodowaną spożywaniem glutenu. Występuje u osób z predyspozycją genetyczną. Gluten to białko znajdujące się w zbożach, takich jak: pszenica, żyto, jęczmień. W badaniu wykrywane są przeciwciała produkowane przez organizm w odpowiedzi na gluten obecny w wielu pokarmach.

Za wywołanie celiakii (a także alergii na gluten i nietolerancji glutenu) odpowiedzialne są frakcje glutenu, charakterystyczne dla poszczególnych zbóż: gliadyna dla pszenicy, sekalina dla żyta, hordeina dla jęczmienia, awenina dla owsa. Powodują one powstawanie specyficznych przeciwciał w organizmie, które są odpowiedzialne za patomechanizm celiakii. Przeciwciała swoiste dla transglutaminazy tkankowej: IgA i IgG anty-tTG, powstające u wrażliwych osób w wyniku ekspozycji układu odpornościowego na gluten, atakują tkankę kosmków jelitowych, powodując ich zanik. Oznaczenie przeciwciał IgA stosowane jest łącznie z oznaczaniem IgG i przydatne zwłaszcza u osób z niedoborem przeciwciał IgG.  Innym, czułym wskaźnikiem celiakii są przeciwciała swoiste dla pochodnej gliadyny, DPG (deamidowany peptyd gliadyny). Wynik badania w kierunku IgA/IgG anty-DGP może być istotny u dorosłych chorych na celiakię z ujemnym wynikiem testu anty-tTG.

Test może być wykonany u:

 • dzieci i osób dorosłych, u których wywiad wskazuje na podejrzenie celiakii,
 • członków rodziny osoby chorej na celiakię,
 • osób z niedokrwistością (która bywa, ale nie musi być związana z celiakią),
 • osób z rozpoznaną chorobą autoimmunizacyjną,
 • osób wykazujących nietolerancję pokarmową glutenu, u których nie wykazano, obecności przeciwciał IgE specyficznych dla glutenu lub mąki zbóż,
 • osób z rozpoznaną celiakią w celu monitorowania skuteczności diety eliminacyjnej,
 • osób cierpiących na: przewlekłe biegunki, spadek masy ciała, bóle brzucha, huśtawkę nastrojów, niedobory żelaza i witamin.

Badanie genetyczne w kierunku celiakii wykonywane w naszym ośrodku służy do wykluczenia tej choroby w przypaku występowania objawów mogących ją sugerować. W ramach badania wykonywana jest analiza trzech alleli kodujących podjednostki układu zgodności tkankowej MHC, zwanego u człowieka kompleksem HLA metodą PCR.

Kiedy warto wykonać badanie?

Badanie w kierunku celiakii należy wykonać przede wszystkim po zaobserwowaniu:

Dodatkowo wykonanie testu zalecane jest osobom:

Dlaczego warto je wykonać?

Badanie przede wszystkim:

 • umożliwia precyzyjną ocenę potencjalnej obecności nietolerancji pokarmowej w organizmie.

Dzięki niemu możliwe jest:

 • wskazanie kierunku leczenia zaburzeń pojawiających się w układzie pokarmowym,
 • stwierdzenie obecności potencjalnej dysbiozy jelitowej występującej w przewodzie pokarmowym,
 • opracowanie odpowiedniej probiotykoterapii.

Zalety wykonania badania w kierunku celiakii, które dostępne jest w naszym ośrodku to:

 • dokładność – posiada wysoką czułość i swoistość,
 • wiarygodność – wynik opracowany przez doświadczoną kadrę diagnostów laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu próbki podczas transportu minimalizujemy otrzymanie wyników o zaniżonej wartości diagnostycznej,
 • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
 • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta – dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

Jak wykonać badanie?

W celu wykonania badania w kierunku celiakii zamów je przez stronę internetową bądź skontaktuj się z nami telefonicznie. Po zamówieniu badania otrzymasz poprzez wiadomość SMS kod na badanie, z którym wystarczy zgłosić się do dowolnego z dostępnych punktów na pobranie materiału do badania. Po podaniu numeru pracownikowi punktu pobrań, od pacjenta pobrana zostanie krew żylna. Do tego procesu Pacjent nie musi przygotowywać się w żaden specjalny sposób. Wynik badania otrzymasz online.

 

Panel Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR – Centrum medyczne – choroby, schorzenia i diagnostyka układu pokarmowego – Zdrowe Jelita (zdrowe-jelita.com

 

Badanie genetyczne w kierunku celiakii wykonywane w naszym ośrodku służy do wykluczenia tej choroby w przypaku występowania objawów mogących ją sugerować. W ramach badania wykonywana jest analiza trzech alleli kodujących podjednostki układu zgodności tkankowej MHC, zwanego u człowieka kompleksem HLA metodą PCR.

Kiedy warto wykonać badanie?

Badanie w kierunku celiakii należy wykonać przede wszystkim po zaobserwowaniu:

Dodatkowo wykonanie testu zalecane jest osobom:

Badanie przede wszystkim:

 • umożliwia precyzyjną ocenę potencjalnej obecności nietolerancji pokarmowej w organizmie.

Dzięki niemu możliwe jest:

 • wskazanie kierunku leczenia zaburzeń pojawiających się w układzie pokarmowym,
 • stwierdzenie obecności potencjalnej dysbiozy jelitowej występującej w przewodzie pokarmowym,
 • opracowanie odpowiedniej probiotykoterapii.

Zalety wykonania badania w kierunku celiakii, które dostępne jest w naszym ośrodku to:

 • dokładność - posiada wysoką czułość i swoistość,
 • wiarygodność – wynik opracowany przez doświadczoną kadrę diagnostów laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu próbki podczas transportu minimalizujemy otrzymanie wyników o zaniżonej wartości diagnostycznej,
 • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
 • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta - dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

W celu wykonania badania zamów je przez stronę internetową, bądź skontaktuj się z nami telefonicznie. Po zamówieniu badania otrzymasz drogą e-mali skierowanie na badanie, z którym wystarczy zgłosić się do dowolnego z dostępnych punktów na pobranie materiału do badania. Po okazaniu skierowania w formie papierowej lub elektronicznej pracownikowi punktu pobrań, od pacjenta pobrana zostanie krew żylna. Do tego procesu Pacjent nie musi przygotowywać się w żaden specjalny sposób. Gotowy wynik badania odbierzesz w punkcie pobrań lub drogą internetową.

Badanie zrobisz w jednym z punktów pobrań Diagnostyki na terenie całego kraju, z którymi współpracujemy.

Panel Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR

Panel Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR

279,00 

Kategoria: