Test GI-MAP- Analiza DNA PCR stolca

Opis

Test GI-MAP (The Gastrointestinal Microbial Assay Plus) – Analiza DNA PCR stolca

Test GI-MAP to ocena ilościowa mikrobiomu pacjenta skoncentrowana na patogenach bakteryjnych, pasożytach
i wirusach, które mogą prowadzić do choroby, zakłócać równowagę mikrobiologiczną jelit i przyczyniać się do
przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego. Test wykorzystuje sprawdzoną wysoko specyficzną i czułą
metodę qPCR zapewniającą wyniki ilościowe i jakościowe.

Optymalne zdrowie – wszystko zaczyna się od GI-MAP
Zdrowe jelita wpływają na ogólny stan zdrowia. Mikrobiom jelitowy odgrywa kluczową rolę w regulowaniu
wpływu diety i innych czynników na zdrowie, w tym funkcji trawiennych, odpornościowych, metabolicznych i
neuroendokrynnych. Ocena zdrowia przewodu pokarmowego za pomocą odpowiednich narzędzi może pomóc
lekarzom dotrzeć do pierwotnej przyczyny przewlekłej choroby.

GI-MAP to wyjątkowe badanie w dziedzinie kompleksowych badań kału. Opiera się wyłącznie na technologii
ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (qPCR – quantitative polymerase chain reaction) i służy do
wykrywania pasożytów, bakterii, grzybów, jak i wirusów, poprzez celowanie diagnostyczne w specyficzne DNA
badanych organizmów.

Kto powinien wykonać kompleksową analizę kału GI-MAP?

Każdy pacjent borykający się z zaburzeniami brzuszno-jelitowymi skorzysta wykonując badanie GI-MAP. Dotyczy
to zarówno osób chcących osiągnąć optymalny ogólny stan zdrowia i zdrowia swoich jelit, jak i pacjentów, którzy
od lat zmagają się przewlekłymi objawami ze strony układu pokarmowego, wciąż będąc nie do końca
zdiagnozowani. Szczególnie zaleca się wykonanie testu osobom, które cierpią na takie dolegliwości/mają takie
objawy jak:

 choroby autoimmunologiczne                                                                                                                                                dolegliwości trawienne, biegunka lub zaparcia
 IBD (Inflamatory Bowel Disease) choroba zapalna jelit
 mgła mózgowa (brain fog)
 IBS (Irritable Bowel Syndrome) zespół jelita drażliwego
 problemy skórne, takie jak trądzik i łuszczyca
 SIBO                                                                                                                                                                                                           zaburzenia nastroju, depresja i lęk
 podejrzenie infekcji Helicobacter pylori                                                                                                                                                       cukrzyca i problemy z odchudzaniem
 infekcje grzybicze/drożdżakowe
 infekcje pasożytnicze/bakteryjne/wirusowe

Co bada Test GI-MAP?

Gastrointestinal Microbial Assay Plus (GI-MAP) jest innowacyjnym narzędziem klinicznym, mierzącym DNA
mikrobioty przewodu pokarmowego z pojedynczej próbki kału, przy użyciu najnowocześniejszej technologii
ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (qPCR). GI-MAP został zaprojektowany w celu wykrywania
drobnoustrojów, które mogą zakłócać normalną równowagę mikrobiologiczną lub przyczyniać się do
powstawania choroby. GI-Map wskazuje na zaburzenia w trawieniu, wchłanianiu, pokazuje stany zapalne w
jelitach, jak i bada funkcje odpornościowe organizmu.

Test GI-MAP analizuje:
 bakterie patogeniczne                                                                                                                                                                                 grzyby/drożdżaki
 wirusy patogeniczne                                                                                                                                                                                   trawienie
 pasożyty                                                                                                                                                                                                     odpowiedź immunologiczną
 pierwotniaki patogeniczne                                                                                                                                                                        stany zapalne
 florę bakteryjną normalną                                                                                                                                                                           geny oporności antybiotykowej
 florę bakteryjną oportunistyczną                                                                                                                                                                 markery nieszczelnego jelita (zonulina)
 Helicobacter pylori i czynniki zjadliwości

Poniżej znajdziecie Państwo listę mikroorganizmów badanych przez test GI-MAP :

PATOGENY
GI-MAP bada patogeny (bakteryjne, pasożytnicze i wirusowe), o których wiadomo, że mogą powodować
jelitowe zapalenie żołądka i jelit. Należy zauważyć, że nie u wszystkich osób z pozytywnym wynikiem
dotyczącym wykrycia patogenów wystąpią objawy. Wiele czynników takich jak, ogólny stan zdrowia pacjenta,
przemijający charakter niektórych patogenów oraz obecność i ekspresja czynników zjadliwości, mogą
decydować o występowaniu konkretnych objawów klinicznych.
Toksyny są czynnikami zjadliwości wytwarzanymi przez niektóre patogeny. Ponieważ GI-MAP jest testem
opartym na DNA, wyniki odzwierciedlają dokładne poziomy patogennych szczepów wytwarzających konkretne
toksyny, a nie poziomy jakichkolwiek toksyn, które mogą być wytwarzane.

PATOGENY BAKTERYJNE PATOGENY PASOŻYTNICZE PATOGENT WIRUSOWE

Campylobacter Cryptosporidium Adrenovirus 40/41
Clostridium difficile Toksyna A Entamoeba histolytica Norovirus GI
Clostridium difficile Toksyna B Giardia Norovirus GII
Enterohemorrhagic E. coli
E. coli O157
Enteroinvasive E. coli / Shigella
Enterotoxigenic E. coli LT / ST
Shiga-like Toxin E. coli stx1

Shiga-like Toxin E. coli stx2
Salmonella
Vibro cholerae
Yersinia enterocolitica

HELICOBARTER PYLORI

Ostatnie badania wykazały, że 50% światowej populacji może być nosicielami bakterii H. pylori . I chociaż wielu
nosicieli jest bezobjawowych, wiadomo, że H. pylori odgrywa rolę w powstawaniu wrzodów, przewlekłych
zapaleń żołądka i raka żołądka. Ponadto we wczesnych fazach kolonizacji u pacjentów może wystąpić
hipochlorhydria, po której następuje zmiana w hiperakwasurię. Z biegiem czasu mogą pojawiać się
dodatkowe szczepy H. pylori, również te z czynnikami wirulencji i zwiększonym potencjałem chorobowym.

HELICOBARTER PYLORI
Czynnik zjadliwości, babA
Czynnik zjadliwości, cabA
Czynnik zjadliwości, cabPAI
Czynnik zjadliwości, dupA
Czynnik zjadliwości, iceA
Czynnik zjadliwości, opiA
Czynnik zjadliwości, vacA

BAKTERIE NORMALNE / KOMENSALNE
Biliony mikroorganizmów zamieszkują ludzkie jelita, tworząc złożony ekosystem, który odgrywa ważną rolę w
zdrowiu człowieka. Bakterie komensalne pozyskują składniki odżywcze i energię z naszej diety, utrzymują funkcję
bariery jelitowej, wytwarzają witaminy (biotynę i witaminę K) oraz chronią przed kolonizacją przez potencjalne
patogeny. Test GI Map bada poniższe bakterie.

BAKTERIE KOMENSALNE BACTERIAL PHYLA

Akkermansia Mucinophilia Bacteroidetes
Bacteroides fragilis Firmicutes
Bifidobacterium spp. Stosunek Firmicutes / Bacteroidetes
Clostridia (klasa)
Enterobacter spp.
Enterococcus spp.
Escherichia spp.
Faecalbacterium prausnitzii
Lactobacillus spp.

MIKROBROBY PATOGENICZNE

Wiele bakterii mierzonych w GI-MAP jest uważanych za patogeny oportunistyczne, ponieważ powodują one
choroby i dolegliwości tylko u niektórych, szczególnie u osób z obniżoną odpornością. Wiele osób ma kontakt z
oportunistycznymi bakteriami i nie odczuwa żadnych objawów. Większość źródeł uważa, że te drobnoustroje są
normalne w kale. Jednak mogą powodować zapalenie żołądka i jelit oraz ostre stany zapalne u wrażliwych
pacjentów. Objawy mogą obejmować biegunkę, luźne stolce, ból brzucha, zaparcia.
Przerost i nadmierna kolonizacja przez bakterie oportunistyczne może wystąpić, gdy bakterie komensalne są
osłabione przez złą dietę, stosowanie antybiotyków, infekcję pasożytniczą lub osłabiony układ
odpornościowy. Gdy występuje przepuszczalność jelit, te drobnoustroje mogą uciekać ze jelit i infekować miejsca
pozajelitowe.

DODATKOWE BAKTERIE DYSBIOTYCZNE BAKTERIE POTENCJALNIE AUTOIMMUNOLOGIZUJACE

Enterococcus faecalis Citrobacter spp.
Enterococcus faecium Citrobacter freundii
Methanobacteriaceae (rodzina) Fusobacterium spp.
Morganella morganii Klebsiella spp.
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas spp. Mycobacterium avium
Pseudomonas aeruginosa Prevotella copri
Staphylococcus spp. Proteus spp.
Staphylococcus aureus Proteus mirabilis
Streptococcus spp.

GRZYBY/DROŻDŻE

W przewodzie pokarmowym człowieka powszechnie występują organizmy grzybowe, ale ich przerost może
powodować choroby u wielu osób. Rozwój grzybów może wystąpić w wielu częściach organizmu. Na
przykład Candida spp. może mieć wysoki poziom w jelicie grubym, ale normalny w jelicie cienkim i odwrotnie. U
pacjenta z podejrzeniem przerostu grzybów mogą być konieczne dodatkowe testy, aby zrozumieć pełny obraz
przerostu. Czasami przydatną dodatkową diagnostyką jest D-arabinitol w moczu lub przeciwciała
przeciwko Candida.

GRZYBY/DROŻDŻE

Candida albicans
Candida spp.
Geotricum spp.
Microsporidia spp.
Rhodoturula spp

WIRUSY OPORTUNISTYCZNE

CMV – wirus cytomegalii
EBV – wirus Epstein Bar

PASOŻYTY/PIERWOTNIAKI

Pasożyt to organizm, który żyje i odżywia się na organizmie żywiciela kosztem żywiciela. Test GI-MAP bada
najczęściej występujące w przewodzie pokarmowym pasożyty i pierwotniaki. Warto zidentyfikować i
wyeliminować źródła zakażenia, aby zapobiec ponownemu pojawieniu się pasożytów, które mogą powodować
poważne dolegliwości pochodzące z układu pokarmowego i nie tylko.

PIERWOTNIAKI PASOŻYTY

Blastocystis hominis Ancyclostroma duodenale
Chilomastix mesnelli Ascaris lumbricoides
Cyclospora cayetanenensis Necator americanis
Dientamoeba fragilis Trichuris trichiura
Endolimax nana Taenia solium
Entamoeba coli Taenia saginada
Pentatrichomonas hominis

MARKERY ZDROWIA JELITOWEGO

Elastaza-1                                                                                                                                                                                                SIgA                                                                                                                                                                                                Kalprotektyna                                                                                                                                                                                                β-glukuronidaza                                                                                                                                                                                            Zonulina
Steatocrit Anti-gliadin SIgA /antygliadyna
Occult blood – FIT

GENY ODPORNOŚCI NA ANTYBIOTYKI

GI-MAP wykrywa geny oporności na antybiotyki w mikrobiomie. Jeśli obecny jest gen oporności na antybiotyki,
wówczas ta klasa antybiotyków jest oznaczana jako DODATNA (positive) oporność na antybiotyki. Dodatni wynik
na obecność genów oporności na dany antybiotyk wskazuje, że antybiotyk nie jest idealnym wyborem do
protokołu antybiotykowego.
Geny oporności na antybiotyki dotyczą wszystkich mikroorganizmów znajdujących się w próbce kału. Ponieważ
drobnoustroje mogą szybko dzielić się DNA pod wpływem stresu, obecność oporności na antybiotyki w
jakimkolwiek organizmie jest wystarczającym powodem, aby unikać tej klasy leków.

Fenotypy | HELOBACTER Genotypy | UNIWERSALNE GENY ODPORNOŚCI MIKROBIOTY

Amoksycylina β-laktamaza
Klarytromycyna Fluorochinolony
Flurochinoliny Makrolidy
Tetracyklina Wankomycyna

Dlaczego badanie przy użyciu technologii qPCR jest tak ważne?

W przeciwieństwie do innych kompleksowych testów kału dostępnych na rynku, GI-MAP może zapewnić
prawdziwie ilościowe wyniki. qPCR oferuje znacznie dokładniejszy sposób wykrywania i kwantyfikacji
organizmów istotnych klinicznie niż standardowe metody oparte na PCR, hodowli, mikroskopii lub
sekwencjonowaniu DNA. Dokładna ocena ilości DNA organizmu obecnego w próbce kału pacjenta jest
niezbędna, aby pomóc lekarzom w określeniu klinicznego znaczenia organizmów chorobotwórczych i wzorców
dysbiozy. Technologia ta jest rutynowo stosowana w badaniach klinicznych i akademickich, ponieważ zapewnia
bardzo dokładną kwantyfikację, a także wysoki poziom czułości i swoistości. Standardowa technologia PCR nie
zapewnia takiego samego poziomu czułości ani możliwości wyrażania dokładnych wyników liczbowych.
GI-MAP zapewnia również konsekwentnie powtarzalne wyniki. Powtarzalność ma kluczowe znaczenie dla lekarzy
i pacjentów, którzy polegają na skuteczności GI-MAP. Aby to osiągnąć, przeprowadzamy rygorystyczną kontrolę
jakości i zwalidowaliśmy wszystkie testy kwantyfikacji celów molekularnych, aby spełniały lub przekraczały
standardy FDA.
Dokładność i niezawodność GI-MAP umożliwia lekarzom tworzenie spersonalizowanych protokołów leczenia w
celu rozwiązania problemu dysfunkcji jelit, w oparciu o to, które infekcje są pilne, które obszary jelita są już
zoptymalizowane i które obszary należy zająć się po ustąpieniu infekcji.

GI-MAP jest powszechnie stosowany u niemowląt i dzieci i może zapewnić wgląd w schorzenia związane z
zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzmem i dolegliwościami trawiennymi.

Czas oczekiwania na wynik

Średni czas oczekiwania na wynik test GI Map wynosi około 14 dni roboczych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Test GI-MAP- Analiza DNA PCR stolca”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *