Strona główna 5 Produkt 5 Badanie Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych

Badanie Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych

Opis

O badaniu

Na świecie istnieje bardzo wiele pasożytów towarzyszącym ludziom od zarania dziejów. Nie jesteśmy w stanie pozbyć się ich samoistnie, ponieważ przez wiele lat przystosowały się one do życia wewnątrz naszego organizmu. Nie pozostaje to jednak bez wpływu na nasze zdrowie. Obecność pasożytów prowadzi bowiem do rozwoju wielu poważnych chorób, a czasem nawet i śmierci gospodarza. Choroba pasożytnicza nie dotyczy tylko dzieci lub osób nie dbających o higienę, może nią być dotknięty każdy człowiek.

Standardowe metody mikroskopowe wykorzystywane w diagnostyce pasożytów często dawały wynik fałszywie negatywny. Spowodowane to było nieobecnością pasożyta w danej próbce. Metody serologiczne także bywały zawodne we wczesnym etapie zachorowania. Innym razem jaja pasożytów były mylone z pyłkami roślin. Wszystkie te problemy diagnostyczne generowały konieczność wielokrotnego powtarzania badania, co wydłużało diagnostykę i czyniło ją kosztochłonną.

Badanie Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych polega na wykrywanie i identyfikacji materiału genetycznego 13 bakterii, 6 wirusów oraz 6 pierwotniaków:
Shigella spp./ enteroinwazyjnych Escherichia coli (EIEC)shigatoksycznych Escherichia coli STEC (stx1/2), enteropatogennych Escherichia coli EPEC (eaeA), enterotoksycznych Escherichia coli ETEC (It/st), enteroagregacyjnych Escherichia coli EAEC (aggR)Campylobacter spp., Yersinia enterocoliticaVibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. Salmonella spp, hiperwirulentnych Clostridium difficile, Escherichia coli O157, Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Norowirus GI (NVG 1), Norowirus GII (NVG 2), Rotawirus A (ROV), Astrowirus (ASV), Sapowirus (SV) genogrupy G1, 2, 4, 5, Giardia lambliaEntamoeba histolyticaCryptosporidium spp., Blastocystis hominisDientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis.

Badanie w naszym ośrodku „Zdrowe jelita” wykonywane jest metodą Real-Time PCR.

Do zalet diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR należą:

– wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce),
– wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta),
– wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania,

– szybki wynik (10 dni roboczych),

– możliwość wykrycia aż 25 pasożytów w jednym badaniu.

Kiedy warto wykonać badanie?

Badanie na obecność pasożytów należy wykonać przede wszystkim po zaobserwowaniu:

Dodatkowo wykonanie testu zalecane jest osobom:

Dlaczego warto je wykonać?

Badanie przede wszystkim:

 • umożliwia precyzyjną ocenę potencjalnej obecności najbardziej specyficznych pasożytów bytujących w układzie pokarmowym.

Dzięki niemu możliwe jest:

 • wskazanie kierunku leczenia zaburzeń pojawiających się w układzie pokarmowym,
 • stwierdzenie obecności potencjalnej dysbiozy jelitowej występującej w przewodzie pokarmowym.

Zalety badania Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych wykonanych metodą PCR w naszym ośrodku to:

 • dokładność – posiada wysoką czułość i swoistość,
 • wiarygodność – wynik opracowany przez doświadczoną kadrę diagnostów laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu próbki podczas transportu minimalizujemy otrzymanie wyników o zaniżonej wartości diagnostycznej,
 • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
 • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta – dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

Jak wykonać badanie?

W celu wykonania badania Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych zamów je przez stronę internetową bądź skontaktuj się z nami telefonicznie. W ciągu 48 godzin od dokonania płatności otrzymasz pod wskazany adres zestaw do pobrania materiału do badania. Przygotuj próbkę kału zgodnie z dołączoną do zestawu instrukcją. Gotową próbkę odeślij do laboratorium. W tym celu skontaktuj się z naszym ośrodkiem lub samodzielnie zamów kuriera, dzwoniąc pod wskazany numer, który dołączony jest do zestawu pobraniowego. Wynik badania otrzymasz online.

UWAGA! Badanie będzie niediagnostyczne jeśli:

 • jesteś w trakcie terapii przeciwpasożytniczej,
 • materiał dostarczono po czasie dłuższym niż 72h od pobrania.

Informacje dodatkowe

Badany materiał

kał

Badanie Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych polega na wykrywanie i identyfikacji materiału genetycznego 13 bakterii, 6 wirusów oraz 6 pierwotniaków:
Shigella spp./ enteroinwazyjnych Escherichia coli (EIEC)shigatoksycznych Escherichia coli STEC (stx1/2), enteropatogennych Escherichia coli EPEC (eaeA), enterotoksycznych Escherichia coli ETEC (It/st), enteroagregacyjnych Escherichia coli EAEC (aggR)Campylobacter spp., Yersinia enterocoliticaVibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. Salmonella spp, hiperwirulentnych Clostridium difficile, Escherichia coli O157, Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Norowirus GI (NVG 1), Norowirus GII (NVG 2), Rotawirus A (ROV), Astrowirus (ASV), Sapowirus (SV) genogrupy G1, 2, 4, 5, Giardia lambliaEntamoeba histolyticaCryptosporidium spp., Blastocystis hominisDientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis.

Badanie przede wszystkim:

 • umożliwia precyzyjną ocenę potencjalnej obecności najbardziej specyficznych pasożytów bytujących w układzie pokarmowym.

Dzięki niemu możliwe jest:

 • wskazanie kierunku leczenia zaburzeń pojawiających się w układzie pokarmowym,
 • stwierdzenie obecności potencjalnej dysbiozy jelitowej występującej w przewodzie pokarmowym.

Zalety badania Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych wykonanych metodą PCR w naszym ośrodku to:

 • dokładność - posiada wysoką czułość i swoistość,
 • wiarygodność – wynik opracowany przez doświadczoną kadrę diagnostów laboratoryjnych w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu próbki podczas transportu minimalizujemy otrzymanie wyników o zaniżonej wartości diagnostycznej,
 • kompleksowość – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, co pozwala na uniknięcie wielokrotnego pobierania i przesyłania próbek do różnych laboratoriów,
 • przejrzystość i łatwość zrozumienia dla pacjenta - dzięki obecności czytelnej interpretacji wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego.

W celu wykonania badania Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych zamów je przez stronę internetową bądź skontaktuj się z nami telefonicznie. W ciągu 48 godzin od dokonania płatności otrzymasz pod wskazany adres zestaw do pobrania materiału do badania. Przygotuj próbkę kału zgodnie z dołączoną do zestawu instrukcją. Gotową próbkę odeślij do laboratorium. W tym celu skontaktuj się z naszym ośrodkiem lub samodzielnie zamów kuriera, dzwoniąc pod wskazany numer, który dołączony jest do zestawu pobraniowego. Wynik badania otrzymasz online.

UWAGA! Badanie będzie niediagnostyczne jeśli:

 • jesteś w trakcie terapii przeciwpasożytniczej,
 • materiał dostarczono po czasie dłuższym niż 72h od pobrania.

Badanie zrobisz na terenie całej Polski.

Badanie Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych

Badanie Szeroki Panel Infekcji Pokarmowych

649,00